VII. BVSC Őszi Kupa
2022.11.12. Session 1. - 08:30
1. - 400 m női gyors (~08:30)
1-5. / 5 Időfutam

2. - 400 m férfi gyors (~09:02)
1-6. / 6 Időfutam

3. - 50 m női pillangó (~09:40)
1-9. / 9 Időfutam


5. - 100 m női mell (~09:58)
1-12. / 12 Időfutam

6. - 100 m férfi mell (~10:27)
1-9. / 9 Időfutam9. - 50 m női hát (~11:07)
1-11. / 11 Időfutam

10. - 50 m férfi hát (~11:22)
1-8. / 8 Időfutam

11. - 100 m női gyors (~11:32)
1-15. / 15 Időfutam

12. - 100 m férfi gyors (~12:02)
1-12. / 12 Időfutam

13. - 200 m női hát (~12:25)
1-7. / 7 Időfutam

14. - 200 m férfi hát (~12:52)
1-7. / 7 Időfutam

2022.11.12. Session 2. - 14:30
29. - 400 m női gyors (~14:30)
1-7. / 7 Időfutam

30. - 400 m férfi gyors (~15:10)
1-7. / 7 Időfutam33. - 100 m női mell (~16:04)
1-7. / 7 Időfutam

34. - 100 m férfi mell (~16:17)
1-7. / 7 Időfutam37. - 50 m női hát (~16:56)
1-6. / 6 Időfutam

38. - 50 m férfi hát (~17:02)
1-7. / 7 Időfutam

39. - 100 m női gyors (~17:09)
1-12. / 12 Időfutam

40. - 100 m férfi gyors (~17:28)
1-13. / 13 Időfutam

41. - 200 m női hát (~17:48)
1-5. / 5 Időfutam

42. - 200 m férfi hát (~18:05)
1-4. / 4 Időfutam

2022.11.13. Session 3. - 08:30
15. - 200 m női vegyes (~08:30)
1-9. / 9 Időfutam


17. - 50 m női mell (~09:35)
1-8. / 8 Időfutam

18. - 50 m férfi mell (~09:47)
1-5. / 5 Időfutam21. - 200 m női mell (~10:11)
1-5. / 5 Időfutam

22. - 200 m férfi mell (~10:31)
1-4. / 4 Időfutam

23. - 50 m női gyors (~10:48)
1-11. / 11 Időfutam

24. - 50 m férfi gyors (~11:01)
1-8. / 8 Időfutam

25. - 100 m női hát (~11:10)
1-8. / 8 Időfutam

26. - 100 m férfi hát (~11:27)
1-9. / 9 Időfutam

27. - 200 m női gyors (~11:47)
1-9. / 9 Időfutam

28. - 200 m férfi gyors (~12:18)
1-7. / 7 Időfutam

2022.11.13. Session 4. - 14:30
43. - 200 m női vegyes (~14:30)
1-8. / 8 Időfutam


45. - 50 m női mell (~15:18)
1-3. / 3 Időfutam

46. - 50 m férfi mell (~15:21)
1-4. / 4 Időfutam49. - 200 m női mell (~15:46)
1-3. / 3 Időfutam

50. - 200 m férfi mell (~15:57)
1-4. / 4 Időfutam

51. - 50 m női gyors (~16:12)
1-6. / 6 Időfutam

52. - 50 m férfi gyors (~16:18)
1-9. / 9 Időfutam

53. - 100 m női hát (~16:26)
1-5. / 5 Időfutam

54. - 100 m férfi hát (~16:35)
1-5. / 5 Időfutam

55. - 200 m női gyors (~16:44)
1-6. / 6 Időfutam

56. - 200 m férfi gyors (~17:02)
1-6. / 6 Időfutam