VIII. BVSC Őszi Kupa
2023.11.11. SESSION 1 - 08:30
1.- 200 m női vegyes (~08:30)
1-8. / 8 Időfutam

2.- 200 m férfi vegyes (~09:01)
1-7. / 7 Időfutam

3.- 50 m női mell (~09:28)
1-9. / 9 Időfutam

4.- 50 m férfi mell (~09:42)
1-7. / 7 Időfutam

5.- 100 m női pillangó (~09:52)
1-4. / 4 Időfutam

6.- 100 m férfi pillangó (~10:01)
1-3. / 3 Időfutam

7.- 200 m női mell (~10:07)
1-5. / 5 Időfutam

8.- 200 m férfi mell (~10:29)
1-4. / 4 Időfutam

9.- 50 m női gyors (~10:46)
1-12. / 12 Időfutam

10.- 50 m férfi gyors (~11:00)
1-10. / 10 Időfutam

11.- 100 m női hát (~11:12)
1-9. / 9 Időfutam

12.- 100 m férfi hát (~11:33)
1-10. / 10 Időfutam

13.- 200 m női gyors (~11:56)
1-9. / 9 Időfutam

14.- 200 m férfi gyors (~12:27)
1-6. / 6 Időfutam

2023.11.11. SESSION 2 - 14:15
15.- 200 m női vegyes (~14:15)
1-7. / 7 Időfutam

16.- 200 m férfi vegyes (~14:38)
1-7. / 7 Időfutam

17.- 50 m női mell (~15:00)
1-4. / 4 Időfutam

18.- 50 m férfi mell (~15:05)
1-3. / 3 Időfutam

19.- 100 m női pillangó (~15:09)
1-6. / 6 Időfutam

20.- 100 m férfi pillangó (~15:19)
1-6. / 6 Időfutam

21.- 200 m női mell (~15:29)
1-3. / 3 Időfutam

22.- 200 m férfi mell (~15:43)
1-4. / 4 Időfutam

23.- 50 m női gyors (~16:00)
1-10. / 10 Időfutam

24.- 50 m férfi gyors (~16:09)
1-8. / 8 Időfutam

25.- 100 m női hát (~16:17)
1-5. / 5 Időfutam

26.- 100 m férfi hát (~16:26)
1-4. / 4 Időfutam

27.- 200 m női gyors (~16:34)
1-9. / 9 Időfutam

28.- 200 m férfi gyors (~17:01)
1-8. / 8 Időfutam

2023.11.12. SESSION 3 - 08:30
29.- 400 m női gyors (~08:30)
1-5. / 5 Időfutam

30.- 400 m férfi gyors (~09:05)
1-4. / 4 Időfutam

31.- 50 m női pillangó (~09:33)
1-5. / 5 Időfutam

32.- 50 m férfi pillangó (~09:39)
1-5. / 5 Időfutam

33.- 100 m női mell (~09:46)
1-9. / 9 Időfutam

34.- 100 m férfi mell (~10:08)
1-5. / 5 Időfutam

35.- 200 m női pillangó (~10:22)
1-2. / 2 Időfutam

36.- 200 m férfi pillangó (~10:29)
1-1. / 1 Időfutam

37.- 50 m női hát (~10:33)
1-8. / 8 Időfutam

38.- 50 m férfi hát (~10:44)
1-6. / 6 Időfutam

39.- 100 m női gyors (~10:52)
1-11. / 11 Időfutam

40.- 100 m férfi gyors (~11:14)
1-8. / 8 Időfutam

41.- 200 m női hát (~11:30)
1-4. / 4 Időfutam

42.- 200 m férfi hát (~11:46)
1-5. / 5 Időfutam

2023.11.12. SESSION 4 - 14:00
43.- 400 m női gyors (~14:00)
1-4. / 4 Időfutam

44.- 400 m férfi gyors (~14:22)
1-5. / 5 Időfutam

45.- 50 m női pillangó (~14:49)
1-5. / 5 Időfutam

46.- 50 m férfi pillangó (~14:54)
1-5. / 5 Időfutam

47.- 100 m női mell (~15:00)
1-5. / 5 Időfutam

48.- 100 m férfi mell (~15:10)
1-5. / 5 Időfutam

49.- 200 m női pillangó (~15:19)
1-2. / 2 Időfutam

50.- 200 m férfi pillangó (~15:26)
1-2. / 2 Időfutam

51.- 50 m női hát (~15:32)
1-4. / 4 Időfutam

52.- 50 m férfi hát (~15:37)
1-3. / 3 Időfutam

53.- 100 m női gyors (~15:41)
1-8. / 8 Időfutam

54.- 100 m férfi gyors (~15:54)
1-9. / 9 Időfutam

55.- 200 m női hát (~16:08)
1-3. / 3 Időfutam

56.- 200 m férfi hát (~16:18)
1-2. / 2 Időfutam