XXI. BVSC Kupa
2023.05.13. SESSION 1 - 08:30
1.- 400 m női gyors (~08:30)
1-3. / 3 Időfutam

2.- 400 m férfi gyors (~08:49)
1-3. / 3 Időfutam

3.- 50 m női mell (~09:08)
1-9. / 9 Időfutam

4.- 50 m férfi mell (~09:20)
1-7. / 7 Időfutam

5.- 200 m női pillangó (~09:30)
1-1. / 1 Időfutam

6.- 200 m férfi pillangó (~09:33)
1-1. / 1 Időfutam

7.- 100 m női hát (~09:37)
1-11. / 11 Időfutam

8.- 100 m férfi hát (~10:01)
1-7. / 7 Időfutam

9.- 200 m női mell (~10:16)
1-4. / 4 Időfutam

10.- 200 m férfi mell (~10:33)
1-3. / 3 Időfutam

11.- 50 m női pillangó (~10:47)
1-4. / 4 Időfutam

12.- 50 m férfi pillangó (~10:52)
1-3. / 3 Időfutam

13.- 100 m női gyors (~10:55)
1-12. / 12 Időfutam

14.- 100 m férfi gyors (~11:19)
1-8. / 8 Időfutam

15.- 200 m női vegyes (~11:34)
1-5. / 5 Időfutam

16.- 200 m férfi vegyes (~11:53)
1-4. / 4 Időfutam

2023.05.13. SESSION 2 - 13:30
17.- 400 m női gyors (~13:30)
1-11. / 11 Időfutam

18.- 400 m férfi gyors (~14:30)
1-12. / 12 Időfutam

19.- 50 m női mell (~15:41)
1-8. / 8 Időfutam

20.- 50 m férfi mell (~15:50)
1-7. / 7 Időfutam

21.- 200 m női pillangó (~15:57)
1-5. / 5 Időfutam

22.- 200 m férfi pillangó (~16:13)
1-7. / 7 Időfutam

23.- 100 m női hát (~16:34)
1-14. / 14 Időfutam

24.- 100 m férfi hát (~16:58)
1-12. / 12 Időfutam

25.- 200 m női mell (~17:19)
1-6. / 6 Időfutam

26.- 200 m férfi mell (~17:40)
1-6. / 6 Időfutam

27.- 50 m női pillangó (~18:01)
1-8. / 8 Időfutam

28.- 50 m férfi pillangó (~18:08)
1-9. / 9 Időfutam

29.- 100 m női gyors (~18:17)
1-16. / 16 Időfutam

30.- 100 m férfi gyors (~18:43)
1-16. / 16 Időfutam

31.- 200 m női vegyes (~19:06)
1-8. / 8 Időfutam

32.- 200 m férfi vegyes (~19:32)
1-8. / 8 Időfutam

2023.05.14. SESSION 3 - 08:30
33.- 50 m női hát (~08:30)
1-9. / 9 Időfutam

34.- 50 m férfi hát (~08:41)
1-8. / 8 Időfutam

35.- 400 m női vegyes (~08:51)
1-1. / 1 Időfutam

36.- 400 m férfi vegyes (~08:58)
1-2. / 2 Időfutam

37.- 50 m női gyors (~09:12)
1-11. / 11 Időfutam

38.- 50 m férfi gyors (~09:25)
1-7. / 7 Időfutam

39.- 200 m női hát (~09:33)
1-5. / 5 Időfutam

40.- 200 m férfi hát (~09:52)
1-4. / 4 Időfutam

41.- 100 m női mell (~10:08)
1-10. / 10 Időfutam

42.- 100 m férfi mell (~10:32)
1-6. / 6 Időfutam

43.- 200 m női gyors (~10:46)
1-6. / 6 Időfutam

44.- 200 m férfi gyors (~11:06)
1-4. / 4 Időfutam

45.- 100 m női pillangó (~11:21)
1-4. / 4 Időfutam

46.- 100 m férfi pillangó (~11:29)
1-4. / 4 Időfutam

2023.05.14. SESSION 4 - 13:30
47.- 50 m női hát (~13:30)
1-8. / 8 Időfutam

48.- 50 m férfi hát (~13:38)
1-8. / 8 Időfutam

49.- 400 m női vegyes (~13:46)
1-3. / 3 Időfutam

50.- 400 m férfi vegyes (~14:05)
1-5. / 5 Időfutam

51.- 50 m női gyors (~14:35)
1-14. / 14 Időfutam

52.- 50 m férfi gyors (~14:48)
1-13. / 13 Időfutam

53.- 200 m női hát (~15:01)
1-7. / 7 Időfutam

54.- 200 m férfi hát (~15:23)
1-5. / 5 Időfutam

55.- 100 m női mell (~15:39)
1-7. / 7 Időfutam

56.- 100 m férfi mell (~15:53)
1-7. / 7 Időfutam

57.- 200 m női gyors (~16:06)
1-11. / 11 Időfutam

58.- 200 m férfi gyors (~16:38)
1-9. / 9 Időfutam

59.- 100 m női pillangó (~17:03)
1-7. / 7 Időfutam

60.- 100 m férfi pillangó (~17:15)
1-9. / 9 Időfutam