IV. BVSC Tavaszi Kupa
2023.03.25. SESSION 1 - 08:30
1.- 200 m női vegyes (~08:30)
1-5. / 5 Időfutam

2.- 200 m férfi vegyes (~08:48)
1-5. / 5 Időfutam

3.- 100 m női gyors (~09:07)
1-13. / 13 Időfutam

4.- 100 m férfi gyors (~09:33)
1-9. / 9 Időfutam

5.- 100 m női hát (~09:51)
1-10. / 10 Időfutam

6.- 100 m férfi hát (~10:13)
1-8. / 8 Időfutam

7.- 100 m női mell (~10:30)
1-10. / 10 Időfutam

8.- 100 m férfi mell (~10:54)
1-7. / 7 Időfutam

9.- 100 m női pillangó (~11:12)
1-5. / 5 Időfutam

10.- 100 m férfi pillangó (~11:22)
1-4. / 4 Időfutam

2023.03.25. SESSION 2 - 13:30
11.- 200 m női vegyes (~13:30)
1-9. / 9 Időfutam

12.- 200 m férfi vegyes (~13:58)
1-12. / 12 Időfutam

13.- 100 m női gyors (~14:36)
1-14. / 14 Időfutam

14.- 100 m férfi gyors (~14:59)
1-15. / 15 Időfutam

15.- 100 m női hát (~15:22)
1-9. / 9 Időfutam

16.- 100 m férfi hát (~15:39)
1-10. / 10 Időfutam

17.- 100 m női mell (~15:57)
1-10. / 10 Időfutam

18.- 100 m férfi mell (~16:17)
1-8. / 8 Időfutam

19.- 100 m női pillangó (~16:32)
1-9. / 9 Időfutam

20.- 100 m férfi pillangó (~16:48)
1-10. / 10 Időfutam

2023.03.26. SESSION 3 - 08:30
21.- 50 m női pillangó (~08:30)
1-5. / 5 Időfutam

22.- 50 m férfi pillangó (~08:36)
1-5. / 5 Időfutam

23.- 200 m női gyors (~08:43)
1-6. / 6 Időfutam

24.- 200 m férfi gyors (~09:05)
1-5. / 5 Időfutam

25.- 50 m női mell (~09:23)
1-7. / 7 Időfutam

26.- 50 m férfi mell (~09:34)
1-5. / 5 Időfutam

27.- 200 m női hát (~09:41)
1-4. / 4 Időfutam

28.- 200 m férfi hát (~09:57)
1-5. / 5 Időfutam

29.- 50 m női gyors (~10:16)
1-9. / 9 Időfutam

30.- 50 m férfi gyors (~10:27)
1-8. / 8 Időfutam

31.- 200 m női pillangó (~10:38)
1-2. / 2 Időfutam

32.- 200 m férfi pillangó (~10:45)
1-2. / 2 Időfutam

33.- 50 m női hát (~10:53)
1-8. / 8 Időfutam

34.- 50 m férfi hát (~11:04)
1-7. / 7 Időfutam

35.- 200 m női mell (~11:13)
1-3. / 3 Időfutam

36.- 200 m férfi mell (~11:27)
1-3. / 3 Időfutam

2023.03.26. SESSION 4 - 13:30
37.- 50 m női pillangó (~13:30)
1-7. / 7 Időfutam

38.- 50 m férfi pillangó (~13:37)
1-7. / 7 Időfutam

39.- 200 m női gyors (~13:44)
1-10. / 10 Időfutam

40.- 200 m férfi gyors (~14:13)
1-11. / 11 Időfutam

41.- 50 m női mell (~14:45)
1-5. / 5 Időfutam

42.- 50 m férfi mell (~14:51)
1-5. / 5 Időfutam

43.- 200 m női hát (~14:57)
1-5. / 5 Időfutam

44.- 200 m férfi hát (~15:13)
1-5. / 5 Időfutam

45.- 50 m női gyors (~15:29)
1-9. / 9 Időfutam

46.- 50 m férfi gyors (~15:38)
1-9. / 9 Időfutam

47.- 200 m női pillangó (~15:46)
1-4. / 4 Időfutam

48.- 200 m férfi pillangó (~15:59)
1-4. / 4 Időfutam

49.- 50 m női hát (~16:13)
1-4. / 4 Időfutam

50.- 50 m férfi hát (~16:17)
1-4. / 4 Időfutam

51.- 200 m női mell (~16:22)
1-5. / 5 Időfutam

52.- 200 m férfi mell (~16:40)
1-4. / 4 Időfutam