IV. BVSC Tavaszi Kupa
2023.03.25. Session 1. - 08:30
1. - 200 m női vegyes (~08:30)
1-5. / 5 Időfutam

2. - 200 m férfi vegyes (~08:48)
1-5. / 5 Időfutam

3. - 100 m női gyors (~09:07)
1-13. / 13 Időfutam

4. - 100 m férfi gyors (~09:33)
1-9. / 9 Időfutam

5. - 100 m női hát (~09:51)
1-10. / 10 Időfutam

6. - 100 m férfi hát (~10:13)
1-8. / 8 Időfutam

7. - 100 m női mell (~10:30)
1-10. / 10 Időfutam

8. - 100 m férfi mell (~10:54)
1-7. / 7 Időfutam2023.03.25. Session 2. - 13:30
11. - 200 m női vegyes (~13:30)
1-9. / 9 Időfutam

12. - 200 m férfi vegyes (~13:58)
1-12. / 12 Időfutam

13. - 100 m női gyors (~14:36)
1-14. / 14 Időfutam

14. - 100 m férfi gyors (~14:59)
1-15. / 15 Időfutam

15. - 100 m női hát (~15:22)
1-9. / 9 Időfutam

16. - 100 m férfi hát (~15:39)
1-10. / 10 Időfutam

17. - 100 m női mell (~15:57)
1-10. / 10 Időfutam

18. - 100 m férfi mell (~16:17)
1-8. / 8 Időfutam2023.03.26. Session 3. - 08:30


23. - 200 m női gyors (~08:43)
1-6. / 6 Időfutam

24. - 200 m férfi gyors (~09:05)
1-5. / 5 Időfutam

25. - 50 m női mell (~09:23)
1-7. / 7 Időfutam

26. - 50 m férfi mell (~09:34)
1-5. / 5 Időfutam

27. - 200 m női hát (~09:41)
1-4. / 4 Időfutam

28. - 200 m férfi hát (~09:57)
1-5. / 5 Időfutam

29. - 50 m női gyors (~10:16)
1-9. / 9 Időfutam

30. - 50 m férfi gyors (~10:27)
1-8. / 8 Időfutam33. - 50 m női hát (~10:53)
1-8. / 8 Időfutam

34. - 50 m férfi hát (~11:04)
1-7. / 7 Időfutam

35. - 200 m női mell (~11:13)
1-3. / 3 Időfutam

36. - 200 m férfi mell (~11:27)
1-3. / 3 Időfutam

2023.03.26. Session 4. - 13:30


39. - 200 m női gyors (~13:44)
1-10. / 10 Időfutam

40. - 200 m férfi gyors (~14:13)
1-11. / 11 Időfutam

41. - 50 m női mell (~14:45)
1-5. / 5 Időfutam

42. - 50 m férfi mell (~14:51)
1-5. / 5 Időfutam

43. - 200 m női hát (~14:57)
1-5. / 5 Időfutam

44. - 200 m férfi hát (~15:13)
1-5. / 5 Időfutam

45. - 50 m női gyors (~15:29)
1-9. / 9 Időfutam

46. - 50 m férfi gyors (~15:38)
1-9. / 9 Időfutam49. - 50 m női hát (~16:13)
1-4. / 4 Időfutam

50. - 50 m férfi hát (~16:17)
1-4. / 4 Időfutam

51. - 200 m női mell (~16:22)
1-5. / 5 Időfutam

52. - 200 m férfi mell (~16:40)
1-4. / 4 Időfutam