XX. BVSC KUPA
2022.05.07. Session 1. - 08:30
1. - 400 m női gyors (~08:30)
1-4. / 4 Időfutam

2. - 400 m férfi gyors (~08:56)
1-4. / 4 Időfutam

3. - 50 m női mell (~09:23)
1-9. / 9 Időfutam

4. - 50 m férfi mell (~09:36)
1-7. / 7 Időfutam7. - 100 m női hát (~10:00)
1-12. / 12 Időfutam

8. - 100 m férfi hát (~10:25)
1-11. / 11 Időfutam

9. - 200 m női mell (~10:49)
1-4. / 4 Időfutam

10. - 200 m férfi mell (~11:07)
1-4. / 4 Időfutam13. - 100 m női gyors (~11:39)
1-12. / 12 Időfutam

14. - 100 m férfi gyors (~12:03)
1-11. / 11 Időfutam

15. - 200 m női vegyes (~12:26)
1-8. / 8 Időfutam


2022.05.07. Session 2. - 14:30
17. - 400 m női gyors (~14:30)
1-9. / 9 Időfutam

18. - 400 m férfi gyors (~15:19)
1-8. / 8 Időfutam

19. - 50 m női mell (~16:01)
1-7. / 7 Időfutam

20. - 50 m férfi mell (~16:09)
1-7. / 7 Időfutam23. - 100 m női hát (~16:41)
1-11. / 11 Időfutam

24. - 100 m férfi hát (~16:59)
1-10. / 10 Időfutam

25. - 200 m női mell (~17:16)
1-5. / 5 Időfutam

26. - 200 m férfi mell (~17:33)
1-5. / 5 Időfutam29. - 100 m női gyors (~18:03)
1-13. / 13 Időfutam

30. - 100 m férfi gyors (~18:22)
1-14. / 14 Időfutam

31. - 200 m női vegyes (~18:43)
1-9. / 9 Időfutam


2022.05.08. Session 3. - 08:30
33. - 50 m női hát (~08:30)
1-9. / 9 Időfutam

34. - 50 m férfi hát (~08:40)
1-9. / 9 Időfutam

35. - 400 m női vegyes (~08:51)
1-2. / 2 Időfutam


37. - 50 m női gyors (~09:11)
1-13. / 13 Időfutam

38. - 50 m férfi gyors (~09:25)
1-11. / 11 Időfutam

39. - 200 m női hát (~09:36)
1-6. / 6 Időfutam

40. - 200 m férfi hát (~09:59)
1-4. / 4 Időfutam

41. - 100 m női mell (~10:13)
1-10. / 10 Időfutam

42. - 100 m férfi mell (~10:37)
1-7. / 7 Időfutam

43. - 200 m női gyors (~10:53)
1-7. / 7 Időfutam

44. - 200 m férfi gyors (~11:17)
1-6. / 6 Időfutam2022.05.08. Session 4. - 14:00
47. - 50 m női hát (~14:00)
1-8. / 8 Időfutam

48. - 50 m férfi hát (~14:07)
1-6. / 6 Időfutam

49. - 400 m női vegyes (~14:13)
1-4. / 4 Időfutam


51. - 50 m női gyors (~15:07)
1-11. / 11 Időfutam

52. - 50 m férfi gyors (~15:17)
1-11. / 11 Időfutam

53. - 200 m női hát (~15:27)
1-6. / 6 Időfutam

54. - 200 m férfi hát (~15:46)
1-5. / 5 Időfutam

55. - 100 m női mell (~16:01)
1-8. / 8 Időfutam

56. - 100 m férfi mell (~16:16)
1-7. / 7 Időfutam

57. - 200 m női gyors (~16:29)
1-10. / 10 Időfutam

58. - 200 m férfi gyors (~16:58)
1-9. / 9 Időfutam